ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ (Artificial Intelligence) : ΠΡΟΟΔΟΣ Ή ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ;

 

 

Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Πολύς λόγος γίνεται τώρα τελευταία για τα προγράμματα Τεχνητής Νοημοσύνης ΑΙ σε πολλούς τομείς της ζωής μας. Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα των μηχανών να μαθαίνουν και να εκτελούν εργασίες που κανονικά θα απαιτούσαν ανθρώπινη νοημοσύνη. Στον τομέα της διδασκαλίας γλωσσών, η ΤΝ χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μαθησιακής διαδικασίας με διάφορους τρόπους.

Είναι πράγματι εντυπωσιακό να θέτεις ένα ερώτημα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να έχεις μία απάντηση. Τέτοια προγράμματα είναι γεγονός ότι χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια όσον αφορά την διδασκαλία και εξέταση των ξένων γλωσσών. Μπορεί το επίπεδο εξέλιξης να είναι σήμερα πολύ αναβαθμισμένο, η ιδέα όμως υπάρχει και δεν είναι κάτι που ακούνε για πρώτη φορά κυρίως όσοι ασχολούνται με την διδασκαλία.

Είναι κοινή παραδοχή για όλους ότι η διδασκαλία γλωσσών είναι ένα δύσκολο έργο τόσο για τους καθηγητές όσο και για τους μαθητές. Η εκμάθηση μιας γλώσσας δεν περιλαμβάνει μόνο την κατάκτηση νέων λέξεων και νέων γραμματικών φαινομένων,αλλά κυρίως  την κατανόηση και τη χρήση της δομής της γλώσσας στην καθημερινή επικοινωνία. Σήμερα, πολλοί εκπαιδευτικοί στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) ως διδακτικό εργαλείο για την ενίσχυση της μάθησης και για να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις με ένα τρόπο που ίσως είναι αρκετά ελκυστικός για τους μαθητές.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ ΤΑΞΗ

Αρχικά, μια από τις πιο συνηθισμένες εφαρμογές της ΤΝ στη διδασκαλία γλωσσών είναι η μηχανική μετάφραση. Η μετάφραση μπορεί να μην είναι τέλεια, αποτελεί όμως ένα πολύτιμο εργαλείο για τους μαθητές, ειδικά όταν επιθυμούν να κατανοήσουν γρήγορα το νόημα μιας πρότασης ή μιας παραγράφου.

Η ΤΝ χρησιμοποιείται επίσης για τη δημιουργία και την προσαρμογή διδακτικού υλικού. Τα προγράμματα δημιουργίας φυσικής γλώσσας μπορούν να δημιουργήσουν περιεχόμενο σε πολλές διαφορετικές γλώσσες, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιμο για πολύγλωσσους μαθητές. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξατομικεύσει το περιεχόμενο διδασκαλίας για κάθε μαθητή, προσαρμοζόμενη στο επίπεδο δεξιοτήτων και στα προσωπικά του ενδιαφέροντα.

Από την άλλη πλευρά, τα chatbots έχουν επίσης γίνει ένας δημοφιλής τρόπος χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στη διδασκαλία γλωσσών. Τα chatbots είναι προγράμματα υπολογιστών που έχουν σχεδιαστεί για να συνομιλούν με τους μαθητές σε μια συγκεκριμένη γλώσσα. Αυτά τα chatbots μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους στην προφορική επικοινωνία και να παρέχουν άμεση και εξατομικευμένη ανατροφοδότηση.

 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ VS ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Αφού έχουμε παραδεχτεί και αποδεχτεί τον ρόλο της τεχνολογίας και της προόδου προς όφελός μας, ας δούμε αν η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον καθηγητή.

Υπάρχει μία θεωρία που μιλάει για τον τρόπο που διδάσκεται και μαθαίνει ο άνθρωπος. Σύμφωνα με την θεωρία του αμερικανού Χάουαρντ Γκάρντνερ που θεωρείται «ο πατέρας» της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης, που άλλαξε τον χάρτη της εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ανθρώπινος εγκέφαλος χρησιμιποιεί εννεά διαφορετικά είδη νοημοσύνης. Τα εννέα αυτά είδη νοημοσύνης έχουν αποκαλυφθεί μέσω ερευνών που βασίζονται στη νευροεπιστήμη, την ανθρώπινη ανάπτυξη και την εξέλιξη, καθώς και μέσω συγκρίσεων ανάμεσα σε διάφορους πολιτισμούς. Αυτό προβάλλει την άποψη ότι η νοημοσύνη αναδύεται από μια πολύπλοκη διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ γενετικών παραγόντων και περιβαλλοντικών ερεθισμάτων. Η νοημοσύνη δημιουργείται βιολογικά, αλλά ο βαθμός ανάπτυξής της εξαρτάται από τις προσωπικές εμπειρίες του καθενός. Όσο περισσότερο χρόνο ξοδεύει κανείς στη χρήση και ενίσχυση της νοημοσύνης και όσο καλύτερη καθοδήγηση και ενθάρρυνση δέχεται, τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ανάπτυξης του συγκεκριμένου τομέα νοημοσύνης.

Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί αυτές τις εννέα νοημοσύνες που τον βοηθούν να μαθαίνει, να παίρνει αποφάσεις και να συμπεριφέρεται:

Γλωσσική (Linguistic Intelligence)

Λογική/μαθηματική (Logical/Mathematical Intelligence)

Μουσική (Musical Intelligence)

Χωρική (Spatial Intelligence)

Σωματική (Bodily Intelligence)

Διαπροσωπική (Interpersonal Intelligence)

Ενδοπροσωπική (Intrapersonal Intelligence)

Φυσιοκρατική (Naturalistic Intelligence, 1997)

Υπαρξιακή νοημοσύνη (life inteligence)

 

Η παράλληλη άσκηση αυτών των εννέα τομέων του ανθρώπινου μυαλού οδηγούν κάθε άτομο στο ανώτερο επίπεδο εξέλιξης που μπορεί να έχει. Σίγουρα όλοι σε κάποιους τομείς είμαστε πιο δυνατοί, όμως η εξάσκηση και των υπολοίπων προσθέτουν αξία στο συνολικό αποτέλεσμα. Οι νοημοσύνες συνεργάζονται και πάντα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους κάνοντας το ανθρώπινο μυαλό μοναδικό και αποδεικνύοντας ακόμα μια φορά πόσο πολύπλοκη μηχανή είναι!

Όλα τα παραπάνω υπογραμμίζουν την πολύπλευρη δύναμη του ανθρώπινου εγκέφαλου που χρησιμοποιεί πάνω από μία ευφυϊες για να λειτουργήσει και να έχει αποτελέσματα στις ενέργειές του. Από την άλλη πλευρά η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να επεξεργάζεται γρήγορα μεγάλο όγκο δεδομένων και να φτάνει στην απόλυτα στοχευμένη επιλογή απάντησης του ερωτήματος που της τέθηκε. Συμπαιρένουμε λοιπόν, ότι ο συνδυασμός ενός εκπαιδευμένου και ενημερωμένου ανθρώπινου μυαλού μαζί με την σωστή επιλογή μιας μηχανής Τεχνητής Νοημοσύνης, μπορεί να οδηγήσει στο βέλτιστο αποτέλεσμα.

Άρα το ερώτημα δεν είναι αν μπορεί η μηχανή να αντικαταστήσει τον άνθρωπο, γιατί στην περίπτωση των καθηγητών κυρίως , θα ήταν δύσκολο. Αυτό που γίνεται εύκολα στις μέρες μας, είναι να έρθουμε κοντά στην εξέλιξη της τεχνολογίας και να κάνουμε χρήση των εργαλείων που μας παρέχει, προς όφελος των μαθητών.

Θα μπορούσε, σύμφωνα με τα παραπάνω, να ανακατασκευαστεί ο τίτλος αυτού του κειμένου και να γίνει:

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ: Ο ΒΟΗΘΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
Κοινοποιήστε εάν σας άρεσε